Het vakantierooster voor het schooljaar 2018 – 2019 is tot stand gekomen in overleg met de scholen
voor basis- en voortgezet onderwijs in Alphen aan den Rijn en omgeving.

Vakanties:
Studiedag 18 september 2018
Jaarmarkt 19 september 2018
Herfstvakantie 22 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018
Studiedag 6 december 2018
vrije middag 20 december 2018
vrije middag 21 december 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Studiedag 7 februari 2019  en 8  februari 2019
Voorjaarsvakantie 25 februari 2019 t/m 1 maart 2019
Goedevrijdag +Pasen 30 maart 2018 en 2 april 2018
Koningsdag in de meivakantie
Meivakantie 19 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 30 mei 2019 t/m 31 mei 2019
Pinkstervakantie 10 juni 2019 t/m 14 juni 2019
Studiedag 28 juni 2019  en  1 juli 2019
vrije middag 19 juli 2019
Zomervakantie 22 juli 20198 t/m 30 augustus 2019

Neem contact op

Openbare basisschool Het nieuwe ambacht Klepperman 9-11 2401 GH Alphen aan den Rijn Telefoon: 0172-433020 Email: directie Directeur: Jacqueline Dekker