Wat doet de ouderraad?

Het nieuwe ambacht heeft een actieve Ouderraad.

De Ouderraad bestaat uit een dagelijks bestuur en een aantal commissies:
* een activiteiten-commissie
* een communicatie-commissie
* een ondersteunings-commissie

De Ouderraad wil een positieve en actieve bijdrage leveren aan de school in al haar facetten.
Zij doet dit o.a. door zélf hulp te geven bij de organisatie van activiteiten en het eventueel regelen van (extra) hulp hierbij.
Daarnaast wil de Ouderraad de betrokkenheid van ouders bij de school vergroten.
Ook wil zij de belangen van ouders en leerlingen behartigen en aldus een `brug` zijn tussen hén, Medezeggenschapsraad en schoolleiding.

De Ouderraad wordt gekozen door de ouders en kent een evenredige vertegenwoordiging van ouders van onze beide locaties.
Een Ouderraadslid heeft 3 jaar zitting. Elke ouder kan zich verkiesbaar stellen.
Ouderraadsvergaderingen zijn openbaar. Tijd en plaats vindt u in het maandelijkse mededelingenblad van de school.
Wilt u meer weten, heeft u suggesties of wilt u meehelpen ?
Neem dan contact op met één van de leden van het dagelijks bestuur.

De Ouderraad wil zich hierbij graag in naam en functie aan u voorstellen.
De groep bestaat op dit moment uit 7 leden.

Wie zitten er in de ouderraad:

Voorzitter: Natascha van Gils

Penningmeester : Martijn Verzaal

Secretaris:  Simone v.d. Berg

Activiteitencommissie: Funda Yuceloglu en Simone v.d. Berg

Communicatiecommissie: Annemarie Brouwer en Simone v.d. Berg

Jaarverslag 2017-2018

 

Ondersteuningscommissie: Carla de Jong en Sheila Kraan

Neem contact op

Openbare basisschool Het nieuwe ambacht Klepperman 9-11 2401 GH Alphen aan den Rijn Telefoon: 0172-433020 Email: directie Directeur: Jacqueline Dekker